ارتباط فقط از طریق نظرات خصوصی امکان پذیر است.
همچنین میتوانید از ستون سمت چپ از طریق پیج اینستاگرام و کانال تلگرام راه ارتباطی داشته باشید.
توصیه میکنم اگر سوال یا پیشنهاد و یا انتقاد و یا درخواستی دارید جهت دریافت سریع ترین پاسخ از این دو روش استفاده کنید.
"تشکر"