دانلود رمان ویرانگر تنهایی:

نام رمان:ویرانگر تنهایی

تاریخ ساخت:2016

نویسنده:مارل

تعداد صفحات:---

ژانر:فانتزی-درام

وضعیت:در حال تایپ+ جلد دوم+بروزرسانی آنلاین+apk


خلاصه ای از رمان:

من ویرانگر تنهایى ام.

بگذار تنهاییت را به ویـرانى کشانم.

براى عشقت تمنا مى کنم اما خار نمى شوم.

آنگاه که عشقم تو را مى خومن ویرانگر تنهایى ام.

بگذار تنهاییت را به ویـرانى کشانم.

براى عشقت تمنا مى کنم اما خار نمى شوم.

آنگاه که عشقم تو را مى خواند به راهم گام نه.

زیر بال هایم اگر پناهت مى دهم تمکین کن.

با تو این راه را مى روم پناهم ده تا بى پناه نمانماند به راهم گام نه.

زیر بال هایم اگر پناهت مى دهم تمکین کن.

با تو این راه را مى روم پناهم ده تا بى پناه نمانم

 

قسمتی از متن:

 

ماتیسا_Matisa -فرارکن ماتیسا. فرارکن. ترسی به جونم افتادکهکل بدنم به لرزه افتاد. فقط می دویدم. از ترس قالب تهی کردم. صداش،حرفاش تو سرم اکو شد. هنوز همه چی توسرم می چرخه. فروزان فر:می دونی رویا من نابود می کنم کسی روکه بخواد برام زیرابی بره.

فرقی نمی کنهزنم باشه یا دخترم یا هر ر َ خ دیگه اى. دیگه منو خوب می شناسی؛مگه نه؟ چاقورو لب مادرم می کشید. مامانم آروم ایستاده بود و به چاقوى توى دست فروزان فرنگاه می کرد. -ماتیساکجاست؟ نمی بینمش. می دونی اگه پیداش کنم دیگه رحمی نمی کنم.

مگه نه؟ رویا:ماتیسا رو می خواى چی کار؟

برای دانلود جلد ها کلیک کنید...

جلد دوم قسمت یک تا بیست و چهار در قالب اندروید:

قسمت بیست و پنج اضافه شد به صورت pdf
قسمت بیست و شش بزودی...