پیشنهاد همکاری:


🔴 درصورتی که مایل به همکاری در نویسندگی و اصلاح در این وب هستید میتوانید با در نظر گرفتن شرایط زیر به ما بپیوندید!

   🔵 همکاری شما موجب افتخار ماست اما برای همکاری نیاز به رعایت خط مشی هاییست.

    🔵 اولین لازمه اخلاق نویسندگی و روحیه آن و همچنین داشتن روحیه واقعی برای نویسندگی.

    🔵 همکاری شما در حال حاضر صرفا به عنوان دوستانه پذیرفته میشود و برای کسب و کار نیست.اما نویسنده میتواند با در نظر داشتن خط مشی ها مطالب خود را برای فروش قرار دهد.

   🔵 همکاری شما در مرحله اول تست خواهد شد و در صورت دارا بودن شرایط لازم در شما همکاری شما موجب افتخار ما خواهد بود.

 

🔘 باتوجه به تمام شرایط آیا مایل به عضو شدن در تیم ما هستید؟

 میپذیرم‌